Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jul 16, 2015

Johan Lange är författare, ledarskapsexpert, föreläsare och rådgivare. Han har skapat LUCK-konceptet där han använder sig av olika perspektiv för att stödja ledningsarbete inom organisationer. Centralt i Johans arbete är människans roll och hur denne fungerar i en alltmer digitaliserad verklighet. Vårt samtal handlar mest om detta perspektiv men även om lite annat, som till exempel barber shop-sång.

I work Here

Avsnittet är det andra av fem inspelade under Almedalsveckan 2015. De är alla inspelade under drygt ett dygn och kommer att publiceras i kronologisk ordning. Anledningen till detta är att för mig utgör de fem avsnitten olika delar av samma konversation, fördelat på fem samtalspartners. De fem avsnitten och deras publiceringsdatum är:

  1. 9/7 2015 - Karolina Boholm
  2. 16/7 2015 - Johan Lange
  3. 23/7 2015 - Claes Magnusson
  4. 30/7 2015 - Christian Sandström
  5. 6/8 2015 - Joakim Jardenberg

Länkar:

Johan Lange på Twitter, hemsida
Luck-boken
Fair transport
Sweden Social Web Camp SSWC
Webcoast
Samsungs skärm som visar vad som händer framför en lastbil
Waze
Wordpress
Dave Snowden - Cynefin
Jambalaya på Facebook

Relaterade avsnitt:
Daniel Ekwall
Maria Gustafsson och Lena Göthberg