Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jul 9, 2015

Karolina Boholm är Transportdirektör för organisationen Skogsindustrierna. Hon företräder en mängd företag inom skogsförädlingsindustrin i transportfrågor och vårt samtal handlade om kilometerskatt, långa och tunga fordon och om en bransch i förändring. Avsnittet är det första av fem inspelade under Almedalsveckan 2015.

Länkar:

Skogsindustrierna Kontakta Karolina via LinkedIn

Karolina på Twitter, @Skogstransport

Näringslivets transportråd

Projektet En Trave Till

Forskningsprojekt om torrefiering och energilogistik (och en hel del annat).

Trafikanalys

Lastbilsundersökningen

Skogsstyrelsen

Utredningsuppdrag kilometerskatt

VTI-rapport SAMKOST

Krönt vägval