Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 11, 2014

Maria Lindholm är väg- och vatteningenjören som doktorerade i logistik och blev en av våra främsta experter på citylogistik. Maria har bland annat varit med och författat den nationella färdplanen för citylogistik som tagits fram inom Forum för innovation inom transportsektorn.