Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Apr 23, 2015

Agneta Carlsson arbetar på Naturskyddsföreningen med transportfrågor, bland annat med miljömärkningen Bra miljöval. Samtalet handlar som vanligt om allt möjligt, men kanske mest om hur vårt samhälle behöver ställas om och om att självkörande fordon kanske inte faller alla i smaken.

Länkar 

Naturskyddsföreningen

Bra miljöval 

Öppen remiss rörande Bra miljöval för budtransporter (deadline 4/5 2015).

GO:SMART/Ubigo Flexidrive (bilpool där man hyr varandras bilar)  

 

Relaterade avsnitt:

Magnus Blinge

Maria Grahn

Maria Lindholm

Sebastian Bäckström