Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Apr 16, 2015

Sebastian Bäckström arbetar på IVL och är expert på miljöberäkningar för transporter. Han har tidigare forskat på Chalmers, arbetat på TFK och WSP och har bland annat varit djupt engagerad i miljönätverket NTM. Vårt samtal handlar bland annat om miljökalkyler, hur man gör och om hur svårt det är att räkna rätt. 
 
Länkar:
Kontaktuppgifter
IVL
Alternativbränsleutredningen
NTM 
Emissionsberäkning:
ecoTELL
Cabotagestudien
Intervjun med Magnus Blinge
Missa inte nästa avsnitt med Agneta Carlsson (vi refererar till detta i slutet)