Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 26, 2015

Helena Kyster-Hansen är expert inom det som kallas High Capacity Transport, långa och/eller tunga lastbilstransporter. Hon har de senaste åren arbetat med det nationella forsknings- och innovationsprogrammet inom detta område. 

Under vårt samtal diskuterar vi naturligtvis HCT som företeelse, om hur arbetet bedrivs just nu samt vad vi har att vänta oss i framtiden.

Länkar:

Tetraplan

Artikel från 2001 om IKEA Rail

FoI-programmet om HCT

NTM - Nätverket för Transporter och Miljö

Cabotagestudien (se även avsnittet med Henrik Sternberg)

Closer

Platooning