Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Feb 11, 2021

Hur har Sverige klarat Covid-19? Vilka är hemligheterna bakom en god beredskap?

Freddy Jönsson Hanberg, MW Group, är en av våra främsta experter med 30 års erfarenhet av ledning och logistik inom försvaret. Han har under senaste året arbetat i händelsernas centrum kopplat till hur vi som nation hanterar utmaningarna med pandemin. Vad har funkat bra och vad har strulat? Freddy har svaren. Vad har vi lärt oss och hur rustade är vi att klara Covid-25 egentligen?