Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Aug 6, 2020

Att hantera material effektivt på byggarbetsplatser har stor potential att underlätta arbetet för byggnadsarbetare och omgivningen. Med ökad urbanisering och byggnation i centrala läget har det blivit allt vanligare att ta hjälp av något av de företag som fokuserar på bygglogistik.

En typ av projekt där behoven av välplanerad materialhantering blir extra tydlig är sjukhusprojekt där verksamheten ska pågå som vanligt under tiden som byggnader förändras. Ett sådant exempel får vi höra om i dagens avsnitt där Jenny Olsson på AFRY berättar om hur de i samarbete med DB Schenker och Myloc hanterar logistiken vid om- och nybyggnationen på Umeå sjukhus.