Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Feb 26, 2015

Maria Grahn från Fysisk resursteori på Chalmers, forskar på framtidens bränslen. Vi pratar om bioenergi, elektrobränslen och om bästa och sämsta scenariot för framtiden (det är stor skillnad mellan dessa två...). Dessutom avlivar vi en gång för alla ett par seglivade myter om solceller och vindkraft. 

Länkar:

Avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers.

IPCC (FN:s klimatpanel)

FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg)

Naturskyddsföreningen 2007 om att svenska tomater är sämre än spanska

Naturskyddsföreningen 2008 om att svenska tomater är bättre än spanska