Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 23, 2020

I dagens Logistikpodden intervjuas Närkefrakts VD, Fredrik Öjdemark, av Nina om vad som krävs för en hållbar transportbransch i framtiden. Vilka måste agera och vilka frågor behöver lösas? Däremellan avhandlas även amerikansk politik, italienskt rökförbud och vad som menas med "riktig logistik".