Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

May 17, 2015

Den 20/5 2015 kl 12-13 kommer vi att sända Logistikpodden live från mässan Logistik och transport. Detta är ett test och det ska bli väldigt spännande att se om det fungerar som vi tänkt. Formatet på avsnittet kommer att bli lite annorlunda mot det vanliga. Jag kommer att ha två gäster med mig som kommer att vara "spanare" (jämför Spanarna i P1). Här kan du lyssna på mitt andra test där jag också avslöjar namnet på Spanare nr 2.