Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Sep 21, 2017

En liten krönika om vår roll som logistikforskare - och hur du kan dra nytta av det vi gör. 

Tidigare publicerad här och i tidningen Transportnytt, nr 5-2011.