Logistikpodden
Cecilia Strokirk  har en lång och bred bakgrund inom transport och logistik. Från flygspedition till kompetensorganisationen SILF och European Logistics Association. Vi pratar om logistikindustrin, dess aktörer och framtid.
 
Länkar:
Fallstudie Zara del 1 och del 2
 
 
Avsnittet är inspelat den 22/9 2015.
 
Relaterade avsnitt: 
Avsnitt 16 - Jonas Söderström
Avsnitt 33 - Christian Sandström
 
Direct download: Cecilia_Strokirk.mp3
Category:general -- posted at: 8:00am CEST