Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Apr 7, 2016

Behzad Kordnejad är doktorand på KTH inom intermodala transporter och planerar att försvara sin doktorsavhandling under våren 2016. Hans forskning handlar om intermodala transporter och hur man skulle kunna använda järnvägen för kortare leveranser än vad som är vanligt.

Länkar:

Behzad på LinkedIn 
IB-utbildning
Järnvägsgruppen på KTH
Behzads licentiatuppsats
TFK