Logistikpodden

Johan Lange är författare, ledarskapsexpert, föreläsare och rådgivare. Han har skapat LUCK-konceptet där han använder sig av olika perspektiv för att stödja ledningsarbete inom organisationer. Centralt i Johans arbete är människans roll och hur denne fungerar i en alltmer digitaliserad verklighet. Vårt samtal handlar mest om detta perspektiv men även om lite annat, som till exempel barber shop-sång.

I work Here

Avsnittet är det andra av fem inspelade under Almedalsveckan 2015. De är alla inspelade under drygt ett dygn och kommer att publiceras i kronologisk ordning. Anledningen till detta är att för mig utgör de fem avsnitten olika delar av samma konversation, fördelat på fem samtalspartners. De fem avsnitten och deras publiceringsdatum är:

  1. 9/7 2015 - Karolina Boholm
  2. 16/7 2015 - Johan Lange
  3. 23/7 2015 - Claes Magnusson
  4. 30/7 2015 - Christian Sandström
  5. 6/8 2015 - Joakim Jardenberg

Länkar:

Johan Lange på Twitter, hemsida
Luck-boken
Fair transport
Sweden Social Web Camp SSWC
Webcoast
Samsungs skärm som visar vad som händer framför en lastbil
Waze
Wordpress
Dave Snowden - Cynefin
Jambalaya på Facebook

Relaterade avsnitt:
Direct download: Johan_Lange.mp3
Category:general -- posted at: 8:00am CEST