Logistikpodden

Karolina Boholm är Transportdirektör för organisationen Skogsindustrierna. Hon företräder en mängd företag inom skogsförädlingsindustrin i transportfrågor och vårt samtal handlade om kilometerskatt, långa och tunga fordon och om en bransch i förändring. Avsnittet är det första av fem inspelade under Almedalsveckan 2015.

Länkar:

Skogsindustrierna Kontakta Karolina via LinkedIn

Karolina på Twitter, @Skogstransport

Näringslivets transportråd

Projektet En Trave Till

Forskningsprojekt om torrefiering och energilogistik (och en hel del annat).

Trafikanalys

Lastbilsundersökningen

Skogsstyrelsen

Utredningsuppdrag kilometerskatt

VTI-rapport SAMKOST

Krönt vägval

Direct download: Karolina_Boholm.mp3
Category:general -- posted at: 8:00am CEST